Forskar etterlyser ein meir regulert cruiseturisme