Etterlengta utbetring: Skal auke standarden før turistsesongen