Annonsere på Porten.no

25 000 unike brukarar kvar veke // 7200 unike brukarar kvar dag

Synne Asheim Haga
Kommersiell leiar 
975 46 895 — ring gjerne, eller kom innom på ein kaffi  ☕️
synne@porten.no 

 


Jobb i Sogn

Gjennom denne totalpakka tek Porten.no seg av alt du bør tenkje på i ei digital stillingsutlysing. I tillegg til at stillinga får ligge i karusell heilt fram til søknadsfrist, går me aktivt inn for at riktig målgruppe får kjennskap til moglegheita.

Pakkar: 
     - standard: 6.900,-
     - engasjement/ vikariat: 5.900,-

Alle pakkane inkluderer: 
     - annonse på porten.no/jobbisogn fram til søknadsfrist 
     - målretta promotering i sosiale media 
     - remarketing, for å gje påminning til interesserte kandidatar 

 

Primstaven

I denne kalendaren samlar me alle arrangement frå regionen, både festivalar, fjellturar, fotballkampar og anna. Per i dag er det gratis å føre opp nye hendingar. Legg gjerne til nye arrangement og hjelp oss med å halde samlinga oppdatert.

Bannerannonsering

Får du bodskapen fram med eit par kjappe ord, kan ei bannerannonse fungere godt. Me kan utforme annonsa dersom det er ynskjeleg. Elles ber me vennleg om at annonseinnhald blir levert to dagar før planlagt oppstart. Ta kontakt på marknad@porten.no for eit godt tilbod. 

Reklameinnhald og bedriftsprofil

No kan du lage bedriftsprofil på Porten.no og skape eit univers med innhald på dine premiss. Reklameinnhald, også kalla native ads og content marketing, er artiklar som fremjer kommersielle interesser. Særs effektivt for å oppnå tillit og relasjonsbygging. Kontakt marknad@porten.no for å komme i gang.

 

Rss-feed — trafikk til innhaldet

Sørg for at innhaldet blir sett. Det de ynskjer å formidle, kan komme direkte inn på Porten.no samtidig som de publiserer på heimesida dykkar. 

 

Motta gode annonsetips på Porten.no sitt marknadsbrev

  

 

Last fleire saker

Til toppen