Annonsere på Porten.no

25 000 unike brukarar kvar veke // 7000 unike brukarar kvar dag
 

 

Kristine Haglund 
Daglig ledar og kommersiell ledar
kristine@porten.no
+47 948 61 766

 


Jobb i Sogn

Gjennom denne totalpakka tek Porten.no seg av alt du bør tenkje på i ei digital stillingsutlysing. I tillegg til at stillinga får ligge i karusell heilt fram til søknadsfrist, går me aktivt inn for at riktig målgruppe får kjennskap til moglegheita.

  • premium: 9.990,- 
  • standard: 6.900,- 
  • engasjement/ vikariat: 5.900,-

Alle pakkane inkluderer:

  • annonse på porten.no/jobbisogn fram til søknadsfrist 
  • målretta promotering i sosiale media 
  • remarketing, for å gje påminning til interesserte kandidatar 
  • premium inkluderer òg ei veke på toppbanner

 

Primstaven – lokal kalendar

I denne kalendaren samlar me alle arrangement frå regionen, både festivalar, fjellturar, fotballkampar, marknadsdagar og anna.

  • lag, organisasjonar og enkeltpersonar: kr. 500,-
  • standard: kr. 1000,-
  • abonnement: kr. 2000,-/ mnd. (så mange oppføringar de ynskjer)

 

Banner

Får du bodskapen fram med eit par kjappe ord, kan ei bannerannonse fungere godt. Banner passar også bra for å gje ekstra merksemd til arrangement og stillingsutlysingar. Me kan utforme annonsa dersom det er ynskjeleg. Elles ber me vennleg om at annonseinnhald blir levert to dagar før planlagt oppstart. Ta kontakt på marknad@porten.no for eit godt tilbod.

Innhaldsmarknadsføring
Vis fram kva de driv med og kva de er gode på. Alle har interessante historier, og me kan bistå med produksjon og distribusjon av desse. Innhald kan handle om spennande prosjekt, moglegheiter med å jobbe hos dykk, korleis tilsette får utvikle seg, og meir. Artiklane blir produsert på dine premiss, merka med «annonsørinnhald» og samla i dykkar eigen bedriftsprofil. Særs effektivt for å oppnå tillit og relasjonsbygging. Kontakt marknad@porten.no for å komme i gang.

Last fleire saker

Til toppen