Har du tips til redaksjonen?

Har du tips til redaksjonen?


Porten.no har Indre Sogn som sitt nedslagsfelt. Me skriv om det som rører seg i området, men også det som påverkar regionen vår. 

Har du tips til redaksjonen, eller kjenner du til noko som skjer som Porten.no bør få med seg? Send gjerne til tips@porten.no eller kontakt ein av journalistane våre direkte. 

Du kan også ta direkte kontakt med ein av oss:

Halvor Farsund Storvik
journalist
907 03 711
hfs@porten.no 

 

Sunniva Knutsen 
Journalist
908 15 045
sunniva@porten.no

Til toppen