Har du tips til redaksjonen?

Har du tips til redaksjonen?

Porten.no har Indre Sogn som sitt nedslagsfelt. Me skriv om det som rører seg i området, men også det som påverkar regionen vår. 

Har du tips til redaksjonen, eller kjenner du til noko som skjer som Porten.no bør få med seg? Ta kontakt med oss.

For generelle førespurnader, send e-post til tips@porten.no.

Du kan også ta direkte kontakt med ein av oss:

Halvor Farsund Storvik
Konstituert redaktør
907 03 711
hfs@porten.no 


Snorre Sandemose
Journalist
486 06 603
ss@porten.no

Til toppen