Oppgraderinga av Lærdalstunnelen vert redusert

Publisert

Prosjektleiar Stig Berg-Thomassen opplyser til bygdeavisa Aurlendingen at dei har sett på moglegheiter for å redusera prosjektomfanget og på den måten kunna redusera stengingsregimet av Lærdalstunnelen.

Vegvesenet har kome fram til at dei tiltenkte 48 bergromma, tenkt som framtidige evakueringsrom, vert droppa.

– Ein viktig grunn for denne avgjerda er tydnaden dette vil ha for samfunnet i form av kortare anleggstid, og reduserte kostnadar for det samla prosjektet, seier prosjektleiaren til avisa.

Powered by Labrador CMS