1. august

Kommuneval i Årdal - alt du treng å veta

  • Fra: 1. august 2019 14:00
  • Til: 9. september 2019 14:11

Valdagen for Kommune- og fylkestingvalet er måndag 9. september 2019. Då kan du røyste på kva parti og kva politikarar som skal styre i kommunen du bur i dei neste fire åra. Du må stå i manntalet for å kunne røyste. Sjå meir info om årets røysting

Tidlegrøysting
Tidlegrøysting vert gjennomført i perioden 1. juli til og med 9. august. Dette er eit tilbod for dei som ikkje har høve til å røyste på valting eller i ordinær førehandsrøystingsperiode. Røystestad er tenestetorget, rådhuset og det må avtalast tid på førehand for slik røysting. Opningstid for tidlegrøysting er kl. 08.00 – 14.30. Ring 57 66 50 00 for å avtale tid.

Førehandsrøysting
Måndag 12. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Du kan røyste på førehand heilt fram til og med 6. september. Førehandsrøyste kan du gjere kvar som helst i heile landet i førehandsrøysteperioden.  Sjå info om stad og tid. 

Valgdirektoratet har utarbeidd eiga informasjonsside med nyttige tips.

Til toppen