20. September

"Kva skjer med norsken?" Føredrag med Sylfest Lomheim

  • Fra: 20. September 2019 19:00
  • Til: 20. September 2019 21:00
  • Sted: Tya bakeri og kafé

Korleis går det med norsken?

På totusentalet er det dominerande spørsmålet ikkje forholdet mellom nynorsk og bokmål, men korleis det går med norsken i det globale samfunnet.


Sylfest Lomheim er både omsetjar og debattant. Han er professor i norsk ved Universitetet i Agder og var i perioden 2004–2010 den første direktøren for Språkrådet, statens kompetansesenter i språkspørsmål. Lomheim har også vore statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Tya bakeri og kafè held baren open så det er mogleg å få kjøpt forfriskningar.

Til toppen