19. november

om ca. 2 måneder

Stein P. Aasheim : The worlds highest rockface i Pakistan

  • Fra: 19. november 2019 19:00
  • Til: 19. november 2019 21:00
  • Sted: Tya bakeri og kafé

Stein P. Aasheim er forfattar, journalist, eventyrar og foredragshaldar.
Stein P har utgitt 12-15 bøker frå sine ekspedisjonar, laga ei rekke TV-programmer og haldt mange foredrag. Blant merittane er blant anna den første norske ekspedisjonen av Mt. Everest, den første som følgde Roald Amundsens rute til Sørpolen og Fridtjof Nansens rute over Grønland, sykkel gjennom Sahara, hestehandlar i Mongolia og elveferder i Canada, Sibir og Tasmania.

Tya bakeri og kafé held baren open.

Til toppen