17. February

om ca. 1 måned

Årsmøte Norsk Folkehjelp Årdal

  • Fra: 17. February 2021 18:00
  • Til: 17. February 2021 20:00
  • Sted: Røtisvegen 29

Norsk Folkehjelp Årdal skal ha årsmøte Onsdag 17. Februar kl 18.00.
Årsmøte blir gjennomført i Sjukestova. (Lagshuset, Røtisvegen 29)

På grunn av koronasituasjonen vert det ikkje mogeleg for alle medlemmar å møta fysisk i lagshuset. Det blir derfor opna for å delta på nettmøte via Teams.

ME MÅ DERFOR HA PÅMELDING TIL ÅRSMØTE, OG OM EIN ØNSKJER Å DELTA PÅ NETTMØTE OG/ELLER MØTA I SJUKESTOVA.

Sakliste for årsmøte:

1. Åpning og konstituering
– Valg av møteledar
– Valg av referent
– Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap for 2020
4. Innkomne forslag
5. Handlingsplan og budsjett for 2021
6. Valg av:
– Styret
– Valgkomite, bestående av minst tre medlemmer.

 
Dersom du har saker til årsmøte må dette sendast til styre seinast to veker før årsmøtedato!
Årsmøtedokumenta vil vere tilgjengeleg ei veke før årsmøte, og kan sendast over om dette er ønskeleg.
Påmelding til årsmøte eller andre spørsmål kan rettast til leiar på tlf. 41406458 eller send mail til ardal@folkehjelp.no.

 
Minner også om at medlemskontigentet må vere betalt innan 31.01.2021 for å ha tale, forslag og stemmerett på årsmøte eller vere valgbar til verv. 

Til toppen