Opprett en ny kalenderhending

Hei!

Primstaven er ein kalendar for heile Indre Sogn. Her kan du kjapt legge inn dine arrangement, og desse blir presentert svært synleg i ein karusell på framsida. Porten.no har om lag 25 000 unike brukarar i veka.

Hugs bilete, informasjon om kva som skjer, start- og sluttid og kategori. Desse punkta må vere med. Legg også ved namn, nummer og e-post til avsendar, slik at me kan ta kontakt for fakturering og evt. endringar (desse detaljane blir ikkje synlege i arrangementet). Arrangementet blir godkjent av oss før det blir synleg på Primstaven.

Prisar:

  • lag og organisasjonar: kr. 500,-
  • standard: kr. 1000,-
  • abonnement: kr. 2000,- (så mange hendingar de ynskjer i månaden)

Om du har spørsmål eller ynskjer ytterlegare profilering av arrangementet; ta kontakt med marknad@porten.no.

Til toppen