Bakke: – Me har vel aldri vore så «underdog» mot Brann som i denne kampen