Handbak-gjengen frå Lærdal viste musklar i beste sendetid