Opprykk for Årdal: – Klarte å avgjera kampen på eigenhand