Då koronaen begynte å herje, begynte dei å grave. No vil dei gje nytt breddetilbod til årdølene