Turnarar frå heile Sogn var på plass under kretskonkurransen - samtlege kunne reise heim med gull