Her blir hopplegenda og eldsjela overrumpla av ordføraren