Duka for klassisk industriderby: – Me kallar dei vetle-Årdal