Frist: 7. aug.

2tal elektro søkjer elektromontørar i Indre Sogn

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Spennande utfordringar hjå ei bedrift i vekst.

Auka arbeidsmengde gjer at me treng å utvida organisasjonen for å gje kunden så god og rask teneste som mogleg. 2tal elektro AS skal ha fokus på løftegarantiar som skal synast att på responstid, kvalitet og dokumentert produkt.


Arbeidsoppgåver:

 • utføra varierande elektrikerarbeid innan svak- og sterkstraumsanlegg
 • forebyggande og lovpålagte vedlikehaldsoppdrag
 • bas-oppdrag
 • fokus på kundebehandling og samarbeid

Kvalifikasjonar og eigenskapar: 

 • fagbrev som elektrikar gr. L
 • erfaring som elektrikar fra service og prosjektoppdrag
 • evne til å jobba sjølvstendig og i team 

Me kan tilby:

 • interesant jobb i ei offansiv bedrift med god økonomi
 • konkurransedyktig lønn
 • eit godt og tverrfagleg arbeidsmiljø
 • servicebilOpplysningar om stillingane kan de få med å ringe Steinar Bjørkum på tlf. 90 75 18 17
Sjå ellers vår heimeside 2tal-elektro.no.

Send søknad på e-post
Til toppen