Frist: 15. Nov

Akvavet Gulen søker veterinær/fiskehelsebiolog

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi søkjer etter veterinær eller fiskehelsebiolog til eitt års vikariat med muligheit til forlenging.

Det er ein fordel med erfaring frå fiskehelsearbeid og annan relevant praksis i havbruk, men nyutdanna og studentar som blir ferdig til jul 2019, kan også søke.

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med gode moglegheiter for variert fagleg utvikling.

Kontorstad er i utgangspunktet Førde, men du kan komme med andre ynskje. Ved behov kan bustad på Asheim stillast til disposisjon, evt. som pendlarbustad.

Du må disponere eigen bil.

Søknadsfrist er 15. november 2019. Tilsetting frå 1. januar eller etter avtale.

For meir info, kontakt dagleg leiar Aud Asheim: post@akvavet.no eller 481 74 453.

Send søknad til: post@akvavet.no.

Gå til søknadsskjema
Til toppen