Frist: 10. Feb

Årdal kommune deler ut utdanningsstipend

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Skal du bli barnehagelærar? I såfall kan Årdal kommune tilby deg årleg utdanningsstipend på kr. 35 000,-, samt tilsetjingsgaranti etter ferdig
utdanning dersom du:

  1. fullfører og får ei godkjend utdanning
  2. vel å inngå arbeidsavtale med kommunen

Det er utarbeida retningslinjer for stipendordninga.

Dersom dette er av interesse, er du velkommen til å søkje elektronisk gjennom vår søkjeportal, som du finn på vår heimeside under ledige stillingar. Søknaden skal innehalde opplysningar om deg sjølv, samt når utdanninga er ferdig.

Dersom du har spørsmål om ordninga kan du ta kontakt med leiar for personalstaben, Elin Heen, på telefon 91 58 84 89 eller e-post elin.heen@ardal.kommune.no

Søknadsprosedyre
Trykk på den raude knappen nedst i utlysninga. Vel «søk stilling» i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk «gløymt passord». Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen