Frist: 19. Oct

Årdal kommune har ledig vikariat som lærar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig

  • 2 * 100% stillingar i vikariat som lærar ved Farnes skule
  • Vikariata gjeld for perioden 01.01.21 - 31.07.21, med mogeleigheit til forlenging

Arbeidsoppgåver

Stillingane som lærar har arbeidsoppgåver knytt til undervisning både på barnesteget og ungdomssteget.

Kvalifikasjonskrav

  • For undervisningsstillingar er det krav om godkjent, relevant utdanning ihht. forskrift til opplæringslova Kap. 14.
  • Me søkjer generelt etter kompetanse innan almenne fag.
  • Dei som vert tilsett, må kunne legge fram godkjent politiattest av nyare dato.
  • Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju.

Personlege eigenskapar

Det vert lagt vekt på gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjonar.

Løn og tilsettingsvilkår

Stillingane er løna etter HTA, vurdert utifrå utdanning og praksis.

  • løns- og arbeidsvilkår ifl. gjeldande lov, forskrift og tariffavtalar.
  • gode pensjon- og forsikringsordningar (2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon)
  • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune

Me tilbyr

Eitt godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidarar.

Kontaktperson

Kurt Jevnaker, mobil: 95366003, kurt.jevnaker@ardal.kommune.no.

Søknadsprosedyre
Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no

Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.

NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.

Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25

Gå til søknadsskjema
Til toppen