Frist: 27. Jan

Årdal kommune har ledige stillingar i barnehagane

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Fagarbeidar/ assistent:

 • Uravegen barnehage: 100% stilling i vikariat som fagarbeidar/assistent i perioden 09.03 - 06.04.21 (med mogeligheit for fast tilsetjing)
 • Årdalstangen barnehage: 60% stilling i vikariat som fagarbeidar/assistent med tiltreding snarast råd og fram til 15.08.20
 • Einehaugen barnehage: 20% fast stilling som fagarbeidar/assistent med tiltreding 15.08.20
 • Farnes barnehage: 70% fast stilling som fagarbeidar/assistent med tiltreding snarst råd

Pedagogisk leiar og barnehagelærar: 

 • Årdalstangen barnehage: 100 % fast stilling som pedagogisk leiar.
  20 % vikariat som barnehagelærar frå snarast - 15.08.20.
 • Einehaugen barnehage: 100 % fast stilling som pedagogisk leiar
  100% fast stilling som barnehagelærar
  20% fast stilling som pedagogisk leiar
 • Ve barnehage: 20% fast stilling som pedagogisk leiar

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingane som fagarbeidar/assistent er det ei føremon med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, men andre med anna relevant utdanning/praksis kan og søkje.
 • Til stillingar som barnehagelærar/pedagogisk leiar vert det krevd utdanning som barnehagelærar.
 • Me ønskjer personar som har gode samarbeidsevner og er fleksible, men må og kunne arbeida sjølvstendig og ha gode evner til å sjå enkeltbarn og heile barnegruppa.

Løn og tilsettingsvilkår

 • Stillingane er løna etter HTA.
 • Løn som fagarbeidar er mellom kr. 350 800 - kr. 430 000,-. Som assistent mellom kr. 301 500,- - kr. 405 100,-
 • Løn som barnehagelærar mellom kr. 410 000,- - kr. 505 000,-. Som pedagogisk leiar mellom kr. 430 000,- - kr. 515 000,-

 • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Me tilbyr

 • trivelig arbeid med ungar i ein hektisk kvardag og godt arbeidsmiljø.

Kontaktperson

Turid Natvik, Styrar i Årdalstangen barnehage, tlf: 45879408, mobil: 45879408, tna@ardal.kommune.no 

Solveig Hunshammer, Styrar i Einehaugen barnehage, tlf: 45879337, shu@ardal.kommune.no 

Ine Hillestad Aannevik, Styrar  Ve barnehage, tlf: 97181176, iaa@ardal.kommune.no

Reidun Moheim, Styrar i Farnes barnehage, tlf: 45879338, rmo@ardal.kommune.no

Anne Gerd Jevnaker, Styrar i Uravegen barnehage, tlf: 45879340, mobil: 45879340, agje@ardal.kommune.no 

 

Søknadsprosedyre
Trykk på den raude knappen nedst i utlysninga. Vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.
Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Gå til søknadsskjema
Til toppen