Frist: 23. april

Årdal kommune søkjer branninspektør

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig 100% stilling som branninspektør i brannvernet i Årdal kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Tilsynsarbeid og sakshandsaming i høve brann- og eksplosjonsvernlova.
 • Arbeidsoppgåver relatert til risikobasert brannførebyggande arbeid og HMS.
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid innan brannvern, kurs og øvingar.
 • Stillingen er tilknytta vaktordning.

Kvalifikasjonskrav

 • Me ønskjer oss søkjarar med relevant utdanning innan generell brannfag/beredskap.
 • Førarkort med kode 160 ( kompetansebevis for utrykningskjøring) er ei føremon.
 • Søkjar bør tilfredstille forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6.
 • Søkjarar som ikkje fyller desse kvalifikasjonskrava må forplikta seg til å ta eventuell manglande tilleggsutdanning etter tilsetjing.
 • Anna naudsynt kompetanse for stillinga vil bli pålagt å gjennomføra.
 • Godkjent politiattest jf.brann- og eksplosjonslova § 18.

Personlege eigenskapar

 • Me søkjer etter personar som er utadvendt, sjølvstendig, resultatorientert, strukturert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Løn og tilsettingsvilkår

 • Stillinga vert løna etter HTA, vurdert utifrå utdanning og praksis
 • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Me tilbyr spennande, variert og utfordrande arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde.
Gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Kontaktar

Gå til søknadsskjema
Til toppen