Frist: 1. Mar

Årdal kommune søkjer fagarbeidar/assistent vikariat til Ve barnehage

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig eitt vikariat i 100% stilling som fagarbeidar/assistent i Ve barnehage. 

Vikariatet er for perioden 08.03 - 30.06.21 


Kvalifikasjonskrav

Det er ei føremon med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, men andre med anna relevant utdanning eller praksis kan og søkje.

Me ønskjer ein person som har gode samarbeidsevner og er fleksibel, kan arbeida sjølvstendig, men og saman med andre, og ha gode evner til å sjå enkeltbarn og heile barnegruppa.

 

Løn og tilsettingsvilkår

Løn etter HTA og som fagarbeidar er løna for tida frå kr. 352 200,- til kr. 431 400,-, og som assistent mellom kr. 302 900,- til kr. 406 500,- i 100% stilling.

2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.

Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

 

Me tilbyr

Trivelig arbeid med ungar i ein hektisk kvardag og godt arbeidsmiljø

 

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no.

 

Kontaktperson

Linda Gildseth, pedagogisk leiar, tlf: 45879339, linda.gildseth@ardal.kommune.no.

 

Søknadsfrist 01.03.2021 

Gå til søknadsskjema
Til toppen