Frist: 15. Mar

Årdal kommune søkjer ferievikar i tekniske tenester og friluftsbada

Me har ledige stillingar som ferievikarar sommaren 2021. Stillingane er delt inn i to periodar à 4 veker.

Stillingane på park, renovasjon og assistentar til driftsansvarlige gjeld fyrst og fremst for ungdommar som fyller 17 år i 2021, fødd i 2004.

Til stillingane i friluftsbadet i Øvre Årdal må ein del av dei som vert tilsett vera fylt 18 år, men 17 åringar kan og søke.

I friluftsbadet på Årdalstangen og på reinhald kan 17-åringar og eldre søke.

 

PARK:

2 personar, 1 i kvar periode

Nærare opplysingar om stillingane på park kan du få hjå: Oskar Seim, mobilnr. 958 37 040

 

RENOVASJON:

4 personar, 2 i kvar periode

Nærare opplysingar om stillingane på renovasjon kan du få hjå: Oskar Seim, mobilnr. 958 37 040

 

ASSISTENTAR TIL DRIFTSANSVARLIGE PÅ FDV:

4 personar, 2 person i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå: Frank Runar Øren, mobilnr. 917 47 875

 

BADEVAKTER I FRILUFTSBADA

Stillingane i friluftsbada er delt inn i 2 periodar, kvalifikasjonskrav til desse stillingane er god sømjedugleik, fyrstehjelpskurs m/livredning (opplæring vil bli gjeve).

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå: Frank Runar Øren mobilnr. 917 47 875

 

REINHALDARAR

4 personar, 2 i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå: Hans Jørgen Røneid, mobilnr. 957 47 504

 

Løn etter Hovudtariffavtalen.

Ber om at de skriv kva stilling de søker på og kva for periode de ønskjer å arbeida i.

 

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no 

 

Kontaktperson

Oskar Seim, tlf: 958 37 040, mobil: 958 37 040, oskar.seim@ardal.kommune.no 

Hans Jørgen Røneid, tlf: 957 47 504, mobil: 957 47 504, HJROE@ardal.kommune.no 

Frank-Runar Øren, Oppsynsmann, tlf: 917 47 875, mobil: 917 47 875, froe@ardal.kommune.no 

 

 

Søknadsfrist: 15.03.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen