Frist: 16. Mar

Årdal kommune søkjer ferievikarar i tekniske tenester og friluftsbada

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig stillingar som ferievikarar sommaren 2020. Stillingane er delt inn i to periodar à 4 veker:

 1. periode: 22.06.20 - 19.07.20
 2. periode: 20.07.20 - 23.08.20

Desse stillingane gjeld fyrst og fremst for ungdommar som fyller 17 år i 2020, fødd i 2003, men i friluftsbada og på reinhald kan og eldre enn 17-åringar søke.

PARK:

 • 2 personar, 1 i kvar periode
 • Nærare opplysingar om stillingane på park kan du få hjå Bjørn Indrebø mobilnr.: 95891730

RENOVASJON:

 • 4 personar, 2 i kvar periode
 • Nærare opplysingar om stillingane på renovasjon kan du få hjå Arne Kjos mobilnr.: 95074351

ASSISTENTAR TIL DRIFTSANSVARLIGE PÅ FDV

 • 4 personar, 2 person i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen
 • Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Hans Jørgen Røneid mobilnr.: 95747504

BADEVAKTER I FRILUFTSBADA

 • Stillingane i friluftsbada er delt inn i 2 periodar, kvalifikasjonskrav til desse stillingane er god sømjedugleik, fyrstehjelpskurs m/livredning (opplæring vil bli gjeve).
 • Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Hans Jørgen Røneid mobilnr.: 95747504

REINHALDARAR

 • 4 personar, 2 i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen
 • Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Hans Jørgen Røneid mobilnr.: 95747504

Løn etter Hovudtariffavtalen.

Ber om at de skriv kva stilling de søker på og kva for periode de ønskjer å arbeida i.

Kontaktpersonar: 

 

Søknadsprosedyre
Trykk på «Gå til søknadsskjema» nedst i utlysninga. Vel stillinga og trykk «søk stilling» i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk «gløymt passord». Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen