Frist: 4. mars

Årdal kommune søkjer ferievikarar for sommaren 2019

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Årdal kommune har behov for ferievikarar innan heimetenesta, institusjonane, tekniske teneste, friluftsbada, bu og miljøtenesta, skulefritidsordninga (SFO), psykisk helseteneste og legekontoret.

For å få oversikt over deltaljar rundt dei forskjellege ferievikariata, sjå her.

Gå til søknadsskjema
Til toppen