Frist: 4. mars

Årdal kommune søkjer ferievikarar for sommaren 2019

Årdal kommune har behov for ferievikarar innan heimetenesta, institusjonane, tekniske teneste, friluftsbada, bu og miljøtenesta, skulefritidsordninga (SFO), psykisk helseteneste og legekontoret.

For å få oversikt over deltaljar rundt dei forskjellege ferievikariata, sjå her.

Gå til søknadsskjema
Til toppen