Frist: 4. juni
(Foto: Peter Dazeley)

Årdal kommune søkjer helsefagarbeidar/ hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig

Heimesjukepleien sone 1 og 2, Øvre Årdal:

 • 1 x 98% fast frå snarast
 • 1 x 30% fast frå snarast
 • 1x 52,12 % vikariat frå snarast tom november 2018, kan bli forlenga.
 • I desse stillingane må ein jobbe både i utesona og inne på Åbo.

Årdal sjukeheim / heimesjukepleien sone 3:

 • 1 x 100% vikariat frå 13.07.18 til ca. 31.08.19
 • Stillinga er på ein kombinert avdeling, der ein både er inne på avdelinga og ute i heimesjukepleien.

Seimsdal sjukeheim:

 • 1 x 60% frå 01.06.18 tom 31.12.18

I alle stillingane er det turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus. I stillingane i heimesjukepleien må den som vert tilsett ha sertifikat og kunne køyre bil i allslags ver/føreforhold.

Dersom det blir intern tilsetjing kan det bli ledig andre stillingsprosenter, skriv i søknaden om du eventuelt vil vurderast i desse.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar.

Personlege eigenskapar

 • Den som vert tilsett må like variasjon i arbeidet, og kunne arbeide godt sjølvstendig og i saman med andre.
 • Vere fleksibel og systematisk.

Løn og tilsettingsvilkår

 • Stillinga er løna etter stillingskode 7076/7513 med for tida lønsplassering frå kr. 333.300,- til kr. 401.200,-
 • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.
 • Må kunne beherske norsk både munnleg og skriftleg.
 • Politiattest vil verte krevd. 

Kontaktperson: Hilda Nese, Leiar for institusjonar, mobil: 94815663, hne@ardal.kommune.no

Gå til søknadsskjema
Til toppen