Frist: 26. feb.

Årdal kommune søkjer miljøterapeutar og sjukepleiar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Meir info, besøk Årdal kommune si heimeside.

 

Sjukepleiar - 85% vikariat

85% vikariat som sjukepleiar i team til brukar som treng døgnkontinuerleg helsehjelp og praktisk bistand. Vikariatet gjeld i tida 01.04.18 - 31.12.18. Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida 3-delt turnus med lange vakter kvar 3.helg.

 

Miljøterapeutar - Bu og miljøtenesta

Grandane bufellesskap:

  • 1 x 75,5% vikariat frå 02.05.18 t.o.m 20.08.19, verna bustad
  • 1 x 89% fast stilling frå 01.04.18 , avlastningstiltak

Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus. I verna bustad er det f.t. 12,5 timars dagvakter og 12 timars nattevakter. I avlastningstiltaket er det turnus med utvida arbeidstid. Turnus har vakter på inntil 72 timar på helg.

 

Miljøterapeut - 90% vikariat

90% vikariat som miljøterapeut i bu- og miljøtenesta i tida 01.05.18 - 01.05.19, for tida Øvstetunshagen verna bustad. Det er tredelt turnus med til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida arbeid kvar 3. helg. Fortrinnsvis autorisasjon som vernepleiar, men andre med 3-årig helsefagleg utdanning kan også søkje.

 

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen