Frist: 14. Apr

Årdal kommune søkjer rektor ved Farnes skule

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vil du vere med å vidareutvikle ein god læringsarena for barn og unge i Årdal kommune?

Me har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Farnes skule frå 01.08.20. Rektor har også ansvar for skulefritidsordninga ved skulen. I Årdal kommune er det to grunnskular. Farnes skule har ca. 329 elevar og ca. 62 tilsette. Skulen er godt utstyrt for å kunne drive variert og tilpassa undervisning, og pedagogisk bruk av digitale verktøy er ein sentral del i skulen si verksemd. 

Arbeidsoppgåver

 • Overordna ansvar for drift av skulen
 • Personal- og budsjettansvar
 • Leie og utvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidreg til auka læringsutbytte for alle elevar
 • Sikre godt skule-heim samarbeid
 • Vidareutvikle skulen og samarbeidet i nærmiljøet

Kvalifikasjonskrav

 • Pedagogisk utdanning på høgskule-/universitetsnivå
 • Relevant undervisningskompetanse
 • IKT-kompetanse
 • Erfaring innan administrasjon eller skuleleiing er ei føremon

Personlege eigenskapar

Det er ynskjeleg at rektor

 • er framtidsretta, resultatorientert, strukturert og har evne til langsiktig planlegging
 • er fleksibel, har godt humør og trivst med ein travel skulekvardag med varierte oppgåver
 • er ein tydeleg og synleg leiar som har evne til å engasjere, motivere og inspirere til felles innsats
 • er god på samarbeid og kan skape gode relasjonar på alle arena
 • er god på formidling både  munnleg og skriftleg

Me tilbyr

 • Ein variert og utfordrande jobb
 • Gode vilkår for fagleg utvikling
 • Eit triveleg arbeidsmiljø med dyktige medarbeidarar
 • Eit godt etablert tverrfagleg samarbeid 
 • Moglegheit for å ta vidareutdanning, td. skulelleiing
 • Gode forsikring og pensjonsvilkår
 • Løn etter avtale
 • Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtalen

Andre opplysningar

Den som vert tilsett, må leggje fram godkjend politiattest.

Kontaktperson

 

Søknadsprosedyre
Trykk på «Gå til søknadsskjema» nedst i utlysninga. Vel «søk stilling» i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk «gløymt passord». Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen