Frist: 14. aug.

Årdal kommune søkjer seksjonsleiar for tekniske tenester

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

For deg som er utadvendt og resultatorientert, har bakgrunn som ingeniør og har eit ynskje om leiaransvar innan teknisk arbeid.

Me tilbyr:

 • 100 % stilling som seksjonsleiar på utedrift
 • stillinga inngår i Tekniske tenester si leiargruppe
 • spennande og variert arbeidsoppgåver innanfor eitt viktig samfunnsområde

Arbeidsoppgåver:

 • fagansvarleg for vegar, gatelys, ras og flaumsikring, parkar, grøntanlegg og leikeplassar
 • drift av kommunen sine hamner og kaiar
 • stillinga har ansvar for prosjektering og gjennomføring av ulike prosjekt innafor fagområda
 • til stillinga ligg budsjett og personalansvar innanfor seksjonen

Kvalifikasjonskrav:

 • utdanning som ingeniør eller anna relevant teknisk utdanning innanfor fagområda

Personlege eigenskapar:

 • me søkjer etter ein person som er utadvendt, sjølvstendig, resultatorientert, strukturert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Løn og tilsettingsvilkår:

 • stillinga er løna etter avtale
 • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon
 • det er seks månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar

På sikt kan stillingen bli tillagt oppgaver i den firedelte overordna brannvaktordning til Årdal kommune. Eventuelt naudsynt tilleggsutdanning vil bli dekka av Årdal kommune.

Gå til søknadsskjema
Til toppen