Frist: 10. Jun

Årdal kommune søkjer seksjonsleiar for tekniske tenester

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig

 • 100% stilling som seksjonsleiar på utedrift.
 • Stillinga inngår i Tekniske tenester si leiargruppe

Arbeidsoppgåver

Fagansvarlig for:

 • Vegar, gatelys, ras og flaumsikring, parkar, grøntanlegg og leikeplassar.
 • Drift av kommunen sine hamner og kaiar.
 • Stillinga har ansvar for prosjektering og gjennomføring av ulike prosjekt innafor fagområda.
 • Til stillinga ligg budsjett og personalansvar innafor seksjonen.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som ingeniør eller anna relevant teknisk utdanning innanfor fagområda.

Personlege eigenskapar

 • Me søkjer etter ein person som er utadvendt, sjølvstendig, resultatorientert, strukturert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Løn og tilsettingsvilkår

 • Stillinga er løna etter avtale.
 • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Me tilbyr

 • Spennande og variert arbeidsoppgåver innanfor eitt viktig samfunnsområde.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Andre opplysningar

 • På sikt kan stillingen bli tillagt oppgaver i den 4 delte overordna brannvaktordning til Årdal kommune.
 • Eventuelt naudsynt tilleggsutdanning vil bli dekka av Årdal kommune.

Kontaktperson: Svein Arve Grindhaug, Kommunalsjef, tlf: 91366629, svein.grindhaug@ardal.kommune.no

 

Søknadsprosedyre

Trykk på den raude knappen nedst i utlysinga. Vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare. NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.
Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25. 

Gå til søknadsskjema
Til toppen