Frist: 20. mai

Årdal kommune søkjer sjukepleiar - 85% fast

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig

 • 85% fast stilling som sjukepleiar i team til brukar som treng døgnkontinuerleg helsehjelp og praktisk bistand.
 • Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida 3-delt turnus med lange vakter kvar 3.helg.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene er å yte helsehjelp og praktisk bistand i alle daglege gjeremål. Oppgåvene omfatter respiratorisk og medisinsk behandling. Den som vert tilsett arbeider i team  i døgnkontinuerleg turnus, med for tida 3-delt turnus med 

lange vakter kvar 3.helg.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sjukepleiar.

Personlege eigenskapar

Me søkjer etter deg:

 • som tek ansvar og greier å setje deg inn i brukar sin situasjon.
 • som er positiv og fleksibel, og bidreg til eit godt arbeidsmiljø.
 • som likar å arbeide både sjølvstendig og i team.
 • som har evne og vilje til god relasjon og dialog med brukar, pårørande og tilsette.
 • som har gode ferdigheiter i norsk, både munnleg og skriftleg.

Lønn og tilsettingsvilkår

 • Løn etter avtale og kvalifikasjoner.
 • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.
 • Du må ha førarkort for bil.
 • Politiattest vil verte krevd.

Søknadsprosedyre

Klikk på den raude knappen under og følg stega vidare. Dersom du allereie er tilsett i kommunen, eller har vore søkjar før, så bruk tildelt brukarnamn/passord eller «gløymt passord». Er du ny søkjar, så må du registrere deg.

NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.
Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

For meir informasjon, kontakt Marit Njøs Natvikmarit.njos.natvik@ardal.kommune.no eller 902 71 160.

Gå til søknadsskjema
Til toppen