Frist: 5. aug.

Årdal kommune søkjer sjukepleiar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig

Årdal sjukeheim, 2.etg:

 • 1 x 100% fast frå 01.09.19
 • Må ha bakvakt for anna avdeling på sjukeheimen og for Seimsdal sjukeheim.
 • Turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus, må ha sertifikat.

Korttidsavdeling ÅBO:

 • 1 x 100% fast frå 01.09.19
  Det er for tida 3-delt turnus, med lange vakter på helg.

Heimesjukepleien Øvre:

 • 1 x 50% fast frå snarast.
 • Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus, og må jobbe både i utesona og inne på Åbo.
 • Må ha sertifikat.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sjukepleiar.

Personlege eigenskapar

 • Søkjar må like variasjon i arbeidet, og kunne arbeide godt sjølvstendig og i saman med andre.
  Må ha gode faglege kunnskapar, og bidra til eit godt arbeidsmiljø.

Løn og tilsettingsvilkår

 • Stillinga er løna etter stillingskode 7174 med for tida lønsplassering frå kr. 386.200,- til kr. 465.300,- pr. år i 100%.
 • Tillegg for arbeid på kveld, natt og helg.
 • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.
 • Må kunne beherske norsk både munnleg og skriftleg.
 • Politiattest vil verte krevd.

Kontaktperson: Hilda Nese, Tenesteleiar for institusjonar / heimetenester, tlf: 94815663, mobil: 94815663, hne@ardal.kommune.no

Søknadsprosedyre
Klikk på den raude knappen nedst i utlysinga. Vel «søk stilling» i høgre bilete. Logg
deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk «gløymt passord». Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare. NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Gå til søknadsskjema
Til toppen