Frist: 23. Sep

Årdal kommune søkjer reinhaldar i 53% fast stilling

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

 

Me har ledig

Ei fast stilling i 53,33% som reinhaldar i FDV-seksjon i tekniske tenester.

Arbeidsoppgåver

Reinhald på kommunale bygg i Årdal kommune

Kvalifikasjonskrav

Søkjarar med fagbrev som reinhaldar er ei føremon, men andre med interesse og kunnskap innan reinhald kan og søkje på stillinga.

Personlege eigenskapar

Me ser etter ein person som er positiv og omgjengelig, som kan arbeida sjølvstendig men og saman med andre.

FDV-seksjon er ei service-eining -og evner til å omgås og handsama "kundar" på ein god måte vert tillagt stor vekt.

 

Løn og tilsettingsvilkår

Stillinga er løna etter HTA utifrå utdanning og ansiennitet.
Fagarbeidarar i 100% stilling har ei årsløn mellom kr. 350 800,- - 430.000,-
Assistentar i 100% stilling har ei årsløn mrllom kr. 301 500,- - 405 100,-
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

 

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.

NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.

Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Søknadsfrist 23.09.2019 

Kontaktperson
Hans Jørgen Røneid, tlf: 95747504, mobil: 95747504, HJROE@ardal.kommune.no

Gå til søknadsskjema
Til toppen