Frist: 1. juli

Årdal søkjer helsefagarb./ hjelpepl./ oms.arb. - eldreomsorg

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me har ledig ved heimesjukepleien Øvre:

  • 1 x 50% vikariat , frå snarast til ca. 1.3.20
  • 2 x 50% fast frå snarast

Det er turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus. Ein må jobbe både i utesona og inne på Åbo, må ha sertifikat.

Kvalifikasjonskrav

  • Autorisasjon som helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar.

Personlege eigenskapar

  • Den som vert tilsett må like variasjon i arbeidet, og kunne arbeide godt sjølvstendig og i saman med andre.

Løn og tilsettingsvilkår

  • Stillinga er løna etter stillingskode 7076/7513 med for tida lønsplassering frå kr. 338.800,- til kr.409.200,- pr. år i 100%.
  • 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
  • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.
  • Må kunne beherske norsk både munnleg og skriftleg.
  • Politiattest vil verte krevd.

Kontaktperson: Hilda Nese, Tenesteleiar for institusjonar / heimetenester, tlf: 94815663, mobil: 94815663, hne@ardal.kommune.no


Søknadsprosedyre

Klikke på den raude knappen nedst i stillinga. Vel «søk stilling» i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk «gløymt passord». Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare. NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Gå til søknadsskjema
Til toppen