Frist: 9. Oct

Årdal Utvikling søkjer handlingsorientert og engasjert rådgjevar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vil du vera med å utvikle næringslivet i Årdal og Indre Sogn? 

Grunna stor aktivitet i arbeidet med gjennomføring av strategisk næringsplan, søkjer Årdal Utvikling etter rådgjevar i fast stilling. 

Som rådgjevar i Årdal Utvikling vil du bidra til ei bærekraftig næringsutvikling. Vi jobbar kvar dag for å legge forholda best mogleg til rette for høg livskvalitet, gode utdanningsmogelegheiter og nye arbeidsplassar i eit variert og framtidsretta næringsliv. For å lukkast i denne jobben er det avgjerande at du evner å utvikle gode relasjoner til viktige aktørar i vår region. 

Les gjerne meir om Årdal Utvikling sitt arbeid i årsrapporten for 2018.

Ansvar og oppgåver: 

 • Utarbeide og gjennomføre prosjektplanar for utvalde prosjekt
 • Saman med næringslivet utarbeide søknadar innanfor rammene av regionale og nasjonale tilskotsordningar
 • Rettleie etablerarar i å utarbeide forretningsplanar
 • Rettleie lokale verksemder/etablerarar med prosjektsøknadar

Ønskjelege kvalifikasjonar: 

 • Høgare relevant utdanning, fortrinnsvis innan økonomi-feltet
 • Fordel med erfaring frå industrien
 • Ønskjeleg med erfaring frå utviklingsprosjekt
 • Kunnskap om å etablera og utnytta resultatorienterte nettverk
 • God til å kommunisere på norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg

Vi søker det som: 

 • Er ambisiøs, effektiv og resultatorientert
 • Er handlekraftig og tilpasningsdyktig
 • Er entusiastisk og energisk
 • Er ein god relasjonsbyggar

Du får ei viktig rolle i eit miljø prega av utvikling, kreativitet og fleksibilitet. Vi kan tilby konkurransedyktig løn og pensjon-, forsikring- og personalordningar. Arbeidsstad vil vere i Årdal – midt mellom Oslo og Bergen, med den fantastiske naturen i Sognefjorden og Jotunheimen som næraste nabo. Årdal og vår region byr på unike friluftstilbod heile året. Vi oppfordrar kvinner til å søkja.

For meir informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgjevar Jan Tore Hamnøy, tlf. +47 411 02 200, rådgjevar Tina Lønning, tlf. +47 975 83 359, eller researcher Kristine Valen, + 47 926 94 052.

Vis interessa for stillinga ved å registrera din CV og søknad snarast. Attestar og vitnemål skal leggjast ved søknaden. All kontakt blir handtert konfidensielt – også overfor oppdragsgivar i innledande fase dersom det er ønskeleg.

Søknadsfrist: 9. oktober 2019 – søknader blir behandla fortløpande.

Tiltredelse etter nærmare avtale.

Gå til søknadsskjema
Til toppen