Frist: 5. Mar

Årdal vgs har ledig lærarstilling innan elektro og datateknologi/automasjon

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Arbeidsoppgåver
Stillinga vil vera retta mot undervisning på programområdet elektro og datakommunikasjon. Det vil vere undervisning på vg1 elektro og datakommunikasjon, og på vg2 /vg3 automasjon. For oss er det viktig å halde god kontakt med bedrifter og samarbeide med næringsliv om praksisplassar for elevane.
 

Kvalifikasjonar
Vi søkjer ein person med relevant utdanning og erfaring innan elektro og automasjon. Med relevant utdanning meiner vi Teknisk fagskule, ingeniørhøgskule , yrkesfaglærarutdanning eller relevant praksis. Fast tilsetjing i vidaregåande skule krev pedagogisk kompetanse.

 

 

Vi søker ein person:

  • som har gode samarbeidsevner
  • har eit positivt elevsyn 
  • som er fagleg dyktig 
  • som er god på kunnskapsdeling
  • som er utviklingsorientert 


Vi tilbyr

  • Løn etter kvalifikasjonar 
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar 


Andre opplysningar 

Vi gjer merksam på:

I følgje offentleglova §25, 2.ledd, kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. 

Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom dette vert gjort.

Administrasjonsmålet i Vestland fylkeskommune er nynorsk.

Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månadar.

Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram godkjent politiattest.


Kontaktinformasjon: 
Geir Kjetil Øvstetun, Rektor, tlf. 90694334, geir.kjetil.ovstetun@vlfk.no

 

Søknadsfrist: 05.03.21

Gå til søknadsskjema
Til toppen