Frist: 15. april

Årdalsnett AS søkjer fibermontørar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Selskapet skal no styrke staben med to tilsette. Dei rette personane vil få ein variert og spennande arbeidsdag.Selskapet vart starta i 2001 og er i dag leiande på breiband- og TV- tenester i vårt område. Aktiviteten i selskapet er aukande. Me legg vekt på å ha eit nært og godt forhold til kundane våre, med god og effektiv kundeservice. 
Selskapet har i dag kundar i Årdal, Lærdal, Aurland og i Vang.

Hovudoppgåver:

 • Etablering og vedlikehald av fiberanlegg for breiband og TV tenester
 • Arbeid med stamtrasear og spredenett, drift og vedlikehald
 • Kundeinstallasjonar og kundestøtte
 • Delta i drift og vedlikehald av HFC nett
 • Delta i logistikk arbeid, vedlikehald av utstyr og verktøy
 • Registrere og oppdatere arbeidsordar, saker etc i «Helpdesk» system
 • Delta i salg av våre tenester
 • Styre / koordinere underleverandørar
 • Delta i dokumentasjon av infrastruktur
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjonar/ eigenskapar: • Grunnleggande kunnskap om IKT infrastruktur

 • God kjennskap til og arbeidserfaring med fiberteknologi

 • Være sjølvgåande og ha god arbeidskapasitet

 • Gode evner til læring og omstilling
 • Løysingsorientert

 • Serviceinnstilt – Årdalsnett skal vere kjendt for god service

 • Kundefokus

 • Ryddig, presis og påliteleg

 • Gode samarbeidsevner


Stillinga som fibermontør høver godt for alle med rette kvalifikasjonar og eigenskapar.

For spørsmål om stillinga, kontakt: 


 • Odd Øren, dagleg leiar, på 917 61 455

Send søknad til: Søknadsfrist: 15. april 2019.

Gå til søknadsskjema
Til toppen