Frist: 15. mars

Årdalsnett AS søkjer kundekonsulent

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Selskapet vart starta i 2001 og er i dag leiande på breiband- og TV- tenester i vårt område. Aktiviteten i selskapet er aukande. Me legg vekt på å ha eit nært og godt forhold til kundane våre, med god og effektiv kundeservice. Årdalsnett har i dag kundar i Årdal, Lærdal, Aurland og i Vang

.

Selskapet skal no styrke staben med ein tilsett. Den rette personen vil få ein variert og spennande arbeidsdag.Hovudoppgåver:

 • Telefonmottak
 • Kundemottak på kontoret
 • Fyrste linje brukarstøtte
 • Logistikk
 • Oppdatere driftsstatus på heimeside, FB og telefonsvarar
 • Handtere innkomande post
 • Vedlikehalde kunderegister
 • Handtere ordrar og faktura
 • Delta i salg av våre tenester

Kvalifikasjonar / eigenskapar søkar bør ha:

 • 

Grunnleggande kunnskap om IKT-infrastruktur

 • Forståelse for økonomi og rekneskap

 • Vere sjølvgåande og ha god arbeidskapasitet

 • Gode evner til læring og omstilling 

 • Løysingsorientert

 • Serviceinnstilt – vedkomande blir vårt ansikt utad

 • Kundefokus

 • Ryddig, presis og påliteleg

 • Gode samarbeidsevner


Stillinga som kundekonsulent høver godt for alle med
rette kvalifikasjonar og eigenskapar, og me oppfordrar kvinner til å søke.


For spørsmål om stillinga, kontakt Odd Øren, dagleg leiar, på 9176 1455. 
Send søknad til odd.oren@ardalsnett.no merka «Søknad»
- legg ved CV, vitnemål og skildring av utdanning og kompetanse.

Gå til søknadsskjema
Til toppen