Frist: 15. nov.

Aurland Hamnevesen KF søkjer dagleg leiar/ hamnesjef

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Aurland Hamnevesen ser etter ingeniør med leiarerfaring som kan tenke nytt innan effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i regionen.

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • gjennomføre og rapportere i tråd med styrevedtak
 • utarbeide budsjett og handlingsplanar
 • framlegging av rekneskap og årsmelding
 • sørge for implementering av HMS-standard og system
 • eigedomsforvaltning av god kvalitet
 • vere kontaktperson i.f.t Kystverket og andre hamnefaglege organ
 • fokusere på medarbeidarutvikling og fagleg styrking av organisasjonen
 • samarbeidsorientert mot lokalt næringsliv
 • arbeida for gode miljøløysingar

Organisatorisk:

 • din næraste overordna er styret v/ styreleiar
 • dagleg ansvar for drift av alle hamnefunksjonar og rapportering til styret
 • som er oppteken av å sikre ei god verdiutvikling av eigedomar gjennom aktiv forvaltning og utvikling

Vi søkjer etter person med:

 • leiarerfaring 
 • utadvendt og samarbeidsvillig 
 • beherske norsk og engelsk munnleg og skriftleg
 • ha gode formulerings- og kommunikasjonsevner
 • stabilt humør og energisk arbeidsform
 • ingeniørutdanning frå høgskule/universitet og relevant praksis
 • fleksibel i.f.t reiseaktivitet, ubekvem arbeidstid og høg sesongaktivitet 
 • fordel med erfaring frå forvaltning og politiske prosesser
 • gjerne erfaring frå eigedomsutvikling og -forvaltning
 • erfaring frå prosjektleiing
 • som er drivande og nytenkande innan effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i regionen

Vi vektlegg utvikling, samarbeid og resultat. 

Søknad innan 15. november 2017 til Aurland Hamnvesen KF, sendast elektronisk til post@aurland.kommune.no.

For meir informasjon om stillinga:
Styreleiar Noralv Distad
E-post: noralv.distad@aurland.kommune.no 
Mobil: 959 84 638

Hamnesjef John Erik Johnsen
E-post: john.johnsen@aurland.kommune.no   
Mobil: 901 12 942

Gå til søknadsskjema
Til toppen