Frist: Snarest

Aurland kommune har fleire ledige stillingar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Aurland kommune har fleire ledige stillingar innan ulike fagfelt

Me har ledig:

  • 2 fastlønna stillingar som spesialist i almennmedisin

Legekontoret i Aurland har nå ledig 2 legestillingar med fastlønn, samt fastlønn ved legevakt med 12 delt vaktbelastning.

Søknadsfrist: 12.12.2020

Les heile utlysninga her. 

  • Sjukepleiar/vernepleiar - Aurland helsetun

Fast 100% stilling for sjukepleiar fra 01.11.2020
Fast 80% stilling for sjukepleiar/vernepleiar fra 25.01.2021

Søknadsfrist: 12.01.2021

Les heile utlysning her.

  • Ledig stilling innan plan og byggesak

Aurland kommune har ledig mellombels 100% stilling som sakshandsamar innan plan og byggesak. Stillinga er plassert i stabsavdelinga forvaltning og utvikling. Avdelinga sine arbeidsoppgåver er primært knytt til samfunnsutvikling m.a. planlegging, næringutvikling, vassforvaltningsplanar og byggesakshandsaming.

Stillinga er mellombels i eitt år frå 01.01.21. Forlenging og fast tilsetting kan vere aktuelt.

Søknadsfrist: 12.12.2020

Les heile utlysninga her.

  • Brannkonstabel/røykdykkar

Aurland brannvern søkjer etter inntil to brannkonstablar / røykdykkar i deltidsstilling ved Aurland brannstasjon. I brannvesenet er det tjue tilsette med variert fagleg bakgrunn.

Søknadsfrist: 17.12.2020

Les heile utlysingar her.

  • Ingeniør

Aurland kommune har ledig ein fast 100% stilling som ingeniør ved teknisk eining.

Søknadsfrist: 21.12.2020

Les heile utlysninga her.

Gå til søknadsskjema
Til toppen