Frist: 2. sep.

Aurland kommune søkjer helsefagarbeidar og tre sjukepleiarar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Aurland helsetun - fast 100 % stilling for sjukepleiar

Arbeidsoppgåver: 

 • Bistand til bebuarar ved institusjonen
 • Pasientansvarleg sjukepleiar har fagansvar og er bindeleddet mellom avdeling, pasient/pårørande og andre eksterne instansar
 • Legemiddelhåndtering og administrering
 • Dokumentasjon i journalsystemet Gerica
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Oppgåver delegert frå avdelingsleiar 
   

Heimesjukepleien - to stillingar

Arbeidsoppgåver i begge stillingane: 

 • Legemiddelhåndtering og administrering
 • Dokumentasjon i journalsystemet gerica
 • lifecare Mobil Pleie (LMP) er programvare som vert brukt for å gjere dagleg dokumentalsjon i
  gerica medan du er hjå brukar
 • startar opp med kvardagsrehabilitering i haust
 • pasientansvarleg sjukepleiar
 • e-link meldingsutveksling
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Oppgåver delegert frå avdelingsleiar
 • hjelpe brukar i eigen heim

Helsefagarbeidar - fast 100 % stilling

60 % av stillinga er i heimebaserte tenester og 40 % på Aurland helsetun.

Arbeidsoppgåver: 

 • bistå brukarane i daglege gjeremål som t.d. personleg hygiene, matsituasjon, praktisk bistand m.m.
 • dokumentasjon i journalsystemet Gerica
 • tverrfagleg samarbeid
 • medikamentutdeling etter bestått medikamentkurs
Gå til søknadsskjema
Til toppen