Frist: Snarest

Aurland taxi søkjer sjåfører

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Benjamin Rock Taxidrift og Aurland Taxi søkjer sjåfører til 100% fast stilling i Aurland og Lærdal.

Benjamin Rock Taxidrift driver Aurland Taxi. Me er eit selskap i vekst og arbeidsmengda aukar no fram mot ein ny travel sesong med oppstart av nye kontraktar anbod.


Me søkjer

 • To sjåfører i 100% fast stilling til Aurland (Aurland Taxi)
 • To sjåfører i 100% fast stilling til Lærdal (Benjamin Rock Taxidrift)

Me søkjer sjåfører med førarkort kl. B og gjerne D1. Aurland Tavo tilbyr nødvendig opplæring for stillinga. Stillinga innebærer køyring dag/natt/helg etter oppsatt skiftplan og vaktordning.

Du må ver sosial og utadvent, men klare å oppretthalde taushetsplikta. Ein bør ver geografisk kjent, evt. kunna lære på kort tid med hjelp. Som sjåfør hjå oss har du ein stor ansvarsfølelse og er veldig serviceinnstilt.

For rette vedkommande vil det vere veldig gode inntjeningsmoglegheiter i sommarsesongen, avhengig av eige initiativ og stå-på-vilje. Me ventar mange turistar i 202, og allereie har 145 cruiseskip meldt sin ankomst.

Alle søkjarar må beherske norsk muntleg og skriftleg. Kun søknadar med fullstendig søknad og CV vil bli vurdert og besvart. Søkjarar bør bu i Aurland eller Lærdal, eller ha eit ønskje om å busetta seg her.

I dag er me fem sjåfører, ein sals- og marknadsansvarleg, og ein bilklargjerar på sommartid. Bedriften har eit veldig godt arbeidsmiljø og bedriftshelseteneste. Løn etter avtale.

 

Krav til kvalifisering:

 • Førarkort klasse B og køyreseddel
 • Kundefokus, er ansvarsbevisst og initiativrik
 • Meget god serviceinnstilling, holdningar og humør
 • Evne til å takle endringar og utfordringar som måtte oppstå i kvardagen
 • Ein køyrestil som gjer at dine passasjerar vil køyre med deg igjen
 • Eventuelt førerkort klasse D1 og YSK


Me tilbyr:

 • Skiftordning med fastløn
 • Ein trygg jobb med ordna arbeidsforhold og regulert arbeidstid
 • Utfordrande og engasjerande dagar
 • Gunstige pensjons - og forsikringsordningar
 • Bedrifthelsetjeneste
 • Eit godt kollegialt miljø
 • Bonusordning for skadefri køyring
 • Ansvar for eigen bil

Kontaktinformasjon: 
Benjamin Rock, Dagleg Leiar, 970 82 588, post@aurlandtaxi.no

 

Søknadsfrist: Snarast

Gå til søknadsskjema
Til toppen