Frist: 28. Feb

Bedriftshelse1 søkjer bedriftslege

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi har ledige 100% fast stilling som bedriftslege ved vårt kontor i Årdal.

Størstedelen av stillinga blir nytta opp mot Hydro Aluminium sitt anlegg i Årdal og deira underleverandørar.


Stillingane krev at du har:

Høg arbeidskapasitet, er initiativrik og motivert


Arbeidsoppgåver:

Førebyggjande og helsefremmande arbeidsmiljøoppgåver

 

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som lege, gjerne med erfaring frå bedriftshelseteneste/HMS-arbeid
 • Kan vere spesialist i arbeidsmedisin/allmennmedisin
 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
 • Gode samarbeid– og kommunikasjonsevne
 • Evne til å jobbe i team, vere engasjert og initiativrik
 • Evne til å knyte gode relasjonar til ulike kundar og arbeidsmiljø

Må ha førarkort og bil til disposisjon, noko reiseaktivitet må påreknast.


Vi kan tilby:

 • Utfordrande, spennande og varierte arbeidsoppgåver med høgt fagleg fokus
 • Tverrfagleg, spennande og godt arbeidsmiljø med fleire andre bedriftslegar
 • Fagleg oppdatering/vidare- og etterutdanning
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling og stor fleksibilitet i utforming av arbeidsdagen. Opplæring blir gitt
 • Lønn og andre vilkår etter avtale, fri laurdag og søndag

 

Søknad med CV, vitnemål og attestar Bedriftshelse1, Fossetunet1, 6856 Sogndal eller til post@bedriftshelse1.no.
Spørsmål om stillingane kan rettast til: Regionsleiar Anders Otto Plassen, tlf: 95 92 46 28 eller adm.direktør, Randi Marie Sjøholt, tlf: 95 23 58 74.

Full utlysingstekst finn du på www.bedriftshelse1.no

Søknadsfrist: 28.02.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen