Frist: 30. May
A man working with electric grinder tool on steel structure in factory, sparks flying (Foto: guruXOOX)

Bedriftshelse1 søkjer økonomi- og personalsjef

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Bedriftshelse1 har ledig 100% fast stilling som økonomi- og personalsjef ved vårt hovudkontor i Sogndal.

Vi har i overkant av 50 tilsette med ei omsetning på ca 50 millionar i 2019. Stillinga skal ha ansvar for økonomi/rekneskap, HR-/personal og HMS. Økonomi- og personalsjef rapporterer til administrerande direktør og deltek i Bedriftshelse1 si leiargruppe.


Arbeidsområde: 

Stillinga sine hovudoppgåver er budsjett- og økonomistyring og overordna ansvar for HR-/personalfunksjonen.


Personlege eigenskapar blir vektlagt:

 • Gode samarbeids– og kommunikasjonsevne
 • Analytisk og løysingsorientert
 • Strukturert med høgare økonomisk utdanning og helst leiarerfaring
 • Kjennskap til budsjett- og økonomistyring, autorisert rekneskapsførar
 • Evne til å jobbe i team, vere engasjert og initiativrik
 • Evne til å knyte gode relasjonar til kollega og vere med på å utvikle arbeidsmiljøet
 • Lyst og evne til å undervise
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Fleksibel


Vi kan tilby:                                                                                                                                                      

 • Utfordrande, spennande og varierte arbeidsoppgåver i ein bransje som er i stor endring
 • Tverrfagleg, hektisk og godt arbeidsmiljø
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Lønn og andre vilkår etter avtale
 • Kontorstad er Sogndal

   

Søknad med CV, vitnemål og attestar sender du til post@bedriftshelse1.no.

Spørsmål om stillingane kan rettast til administrerande direktør Randi Marie Sjøholt tlf: 952 35 874

Søknadsfrist: 30.mai 2020 

Gå til søknadsskjema
Til toppen