Frist: 25. Jan

DigDir søkjer internasjonal koordinator

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vil du styrke norsk-europeisk samarbeid innen digitalisering?

Vi søker deg som gløder for å styrke samarbeid om digitalisering på tvers av landegrenser. Du kommer til å jobbe i lag med folk som står i spissen av digitaliseringsarbeid i Europa og Norden. Din hverdag vil bli preget av å koordinere aktiviteter og dialog mot et mangfold av aktører fra offentlig og privat sektor, i både Norge og utlandet. Liker du å jobbe strategisk og strukturert, brenner du for internasjonalt samarbeid, samt er du god på å motivere folk til å nå ambisiøse mål, er du den vi leter etter.

Stillingen er fast, og vil ligge under Digitaliseringsdirektoratets avdeling for digital strategi og samordning. Dine nærmeste kollegaer vil være basert i Leikanger, Oslo og Brønnøysund. Arbeidssted er Leikanger, men alternativt arbeidssted kan vurderes.  

I tillegg til spennende faglige utfordringer, kan vi tilby kombinasjon av fleksibel arbeidstid og fantastiske muligheter for kortreiste friluftseventyr i hverdagen. Sogn er kjent for sin gode løssnø og fantastiske sykkelstier, og tilbyr et inkluderende og kompetent friluftsmiljø. Med et variert arbeidsmarked og mange spennende fritidstilbud er Sogn et attraktivt sted å bo.  

Banner - blå svart

Arbeidsoppgaver

Du vil lede et team som bl.a. skal

 • delta aktivt i oppfølging av norsk deltakelse i EU-programmet Digitalt Europa (DEP) 2021-2027
 • sikre at norske interesser og digitaliseringsbehov er fremmet overfor og ivaretatt av sentrale europeiske og nordiske digitaliseringsaktører, bl.a. EU-kommisjonen og Nordisk ministerråd
 • ha oversikt over aktører og teknologiutvikling i Norge og utlandet innen bl.a. tungregning, cybersikkerhet, kunstig intelligens, data og skytjenester og digital kompetanseheving
 • føre et aktivt samarbeid og dialog med norske aktører som har ansvar for samordning og oppfølging av digitaliseringsinnsats i Norge, som skal komme næringsliv, offentlig sektor og innbyggere til gode
 • mobilisere interesse for og jobbe for et styrket norsk-europeisk samarbeid som skal bidra til digital transformasjon og et bærekraftig samfunn
 • rapportere til overordnede departement og styringsgruppe om norsk deltakelse og oppfølging i internasjonale digitaliseringsprogrammer


Kvalifikasjoner

Du må ha

 • 5-årig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • kompetanse og erfaring innen EU/EØS-relaterte saker
 • erfaring som koordinator for store leveranser
 • innsikt i og erfaring fra tverrsektorielt digitaliseringsarbeid

 

Du bør ha

 • kompetanse innen prosjektledelse og programstyring
 • innsikt i internasjonale digitaliseringstrender og teknologiutvikling
 • kjennskap til innholdet i EUs digitaliseringssatsinger
 • kjennskap til innhold i nasjonale digitaliseringsstrategier
 • god forvaltningskompetanse
 • kjennskap til digitaliseringsaktiviteter som pågår hos norske virksomheter, både private og offentlige, som er relevant for norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk


Personlige egenskaper

Du har evne til å

 • motivere og lede et team
 • koordinere komplekse arbeidsoppgaver
 • drive strategisk og taktisk planlegging, samtidig sikre kontinuitet i operativ oppgaveløsing
 • bygge gode arbeidsrelasjoner og utvikle nettverk på tvers av sektorer
 • strukturere innspill fra mange interessenter og drive frem en leveranse
 • utarbeide formelle saksdokumenter, inkl. handlingsplaner og rapporter
 • sikre god kommunikasjon som en del av hver leveranse
 • formidle et komplekst budskap på en tydelig og engasjerende måte
 • holde presentasjoner og innlegg for et stort publikum 
 • forholde deg til stramme tidsfrister
 • levere høy kvalitet


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.


Vi tilbyr deg

 • arbeidsoppgaver på et felt preget av høy utviklingstakt og et spennende samfunnsoppdrag
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • lønn som seniorrådgiver eller fagdirektør i lønnsspennet kr 650 000 – kr 910 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
Banner - blå svart

Vil du vite mer?

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne

Seksjonssjef Sarah Hails Gjelsten
E-post: Sarah.Jane.Hails.Gjelsten@digdir.no
Telefon: 906 609 44


Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

 

 

Søknadsfrist: 25.01.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen