Frist: 27. Sep

DigDir søkjer rådgjevar/seniorrådgjevar

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vil du bidra til å gjøre offentlig sektor mer datadrevet? Vi søker deg som vil være en tydelig pådriver og sette retning for arbeidet med informasjonsforvaltning i offentlig sektor.

Du vil bli del av Digitaliseringsdirektoratets premissgiverarbeid med utviklingen av et rammeverk for informasjonsforvaltning. Dette inkluderer standarder, veiledere og spesifikasjoner for informasjonsforvaltningsarbeid i offentlig sektor.

Data som forvaltes av offentlig sektor representerer en svært viktig ressurs for samfunnet. God utnyttelse forutsetter at offentlige virksomheter har oversikt over hvilke data de forvalter, hva de betyr og hvem de kan deles med. Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring forsterker dette behovet. Digitaliseringsdirektoratet skal sette retning for hvordan offentlig sektor forvalter og deler data i et stadig mer datadrevet samfunn, og vi trenger DIN hjelp for å løse oppgaven.  


Arbeidssted

Stillingen er fast, med kontorsted på Leikanger i Sogndal kommune. Kontorsted på en av våre andre lokasjoner, Oslo eller Brønnøysund, kan også vurderes.


Arbeidsoppgaver

 • arbeid med informasjonsforvaltning og deling av data i offentlig sektor, herunder orden i eget hus
 • bistå offentlige virksomheter til å bli datadrevne og å dele data
 • utarbeide høringsuttalelser, standarder, veiledninger og gi innspill til politikkutforming
 • representere Digitaliseringsdirektoratet på ulike arenaer som omhandler informasjonsforvaltning, samt arrangere relevante fora
 • drive pådriverarbeid for datadeling og dataforvaltning


Kvalifikasjoner

Du må ha

 • utdanning som informatiker, forvaltningsinformatiker, rettsinformatiker eller tilsvarende relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • minimum tre års relevant arbeidserfaring
 • erfaring med å kommunisere faginformasjon, og kan vise til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Du bør

 • ha erfaring fra statlig eller kommunal sektor
 • ha erfaring i å holde kurs, foredrag og veiledningsarbeid, og være komfortabel med å formidle faglig innhold overfor ulike målgrupper
 • ha innsikt i europeiske standarder og arbeid innen området
 • ha kjennskap til semantisk teknologi
 • kunne vise til dokumentert erfaring med å lede prosesser og aktiviteter samt drive forankringsarbeid på tvers av offentlige etater
 • ha evne og dokumentert erfaring med å delta i den offentlige debatt vedrørende fagfeltet, gjennom fagdiskusjoner, seminarer, innlegg o.l.


Vi søker deg som

 • trives med å skape noe nytt
 • har evne til å samarbeide godt med andre
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • er god til å markedsføre vårt arbeid overfor ulike målgrupper
 • motiveres av høyt tempo og endringer
 • motiveres av faglige diskusjoner
 • har strategisk tilnærming, men samtidig resultatorientert

Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.


Vi tilbyr deg

 • lønn som rådgiver i lønnsspennet kr 550 000 til kr 750 000, lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 650 000 til kr 850 000 etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no/) som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden


 Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.


Vil du vite mer?

Synes du dette er interessant og ønsker mer informasjon, kontakt gjerne:

Seksjonssjef Nils Mehus 
Telefon: 959 98 876
E-post: nils.mehus@digdir.no

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT (https://www.nokut.no/). Kopi av relevant dokumentasjon må følge søknaden.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

 

Søknadsfrist: 20.09.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen