Frist: 8. Jun
(Foto: Geber86)

Ecura Bo og Habilitering søker fagkonsulent, avdelingsleder og miljøterapeuter

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Me søker etter Fagkonsulent

Vi søker etter en fagkonsulent med høy faglig integritet, god arbeidskapasitet og brennende engasjement for systematisk miljøterapi og kompliserte tjenestebehov.

Kvalifikasjoner hos kandidaten:

Relevant høgskoleutdanning, innen helse og sosialfag, bred relevant erfaring og gjerne med tilleggsutdanning innen psykisk helsevern, miljøterapi, veiledning, e.l. Bred erfaring med komplisert tjenestebehov og systematisk atferdsendrende arbeid. Les meir.

Frist: 8. juni 

Me søker etter avdelingsleder i Indre Sogn

Vi søker etter en avdelingsleder med ledererfaring til vår virksomhet innen heldøgns bo- og omsorgstjenester i Indre Sogn. Les meir.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen Helser og sosialfag
 • Minimum 3 års ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring innen helse og omsorg er ønskelig, men ikke et krav
 • Har god datakunnskap

Frist: 1. juni

 

Me søker etter miljøterapeutar i faste stillinger (100%) til tiltak i Øvre Årdal og Hafslotun

Me søker deg med rett innstilling og haldningar til det viktige arbeidet som skal gjerast. Me kan tilby ein variert arbeidskvardag med stort fokus på kvalitet i arbeidet, godt arbeidsmiljø med ulike kollegaer i ulike aldrar, og eit sterkt tverrfagleg samarbeid. Les meir.

Kvalifikasjonane dine:

 • Sjukepleier eller vernepleiar.
 • Personar med anna 3-årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning vert også oppmoda om å søka.
 • Vidareutdanning innan psykisk helsevern, miljøterapi eller liknande er eit føremonn.
 • Kompetanse og/eller erfaring frå miljøterapeutisk arbeid.
 • Kunnskap om og erfaring med relevant regelverk; HOL Kap9, TPHV, PBRL 4a og liknande.
 • Erfaring frå arbeid med menneske i krevjande fasar i livet.
 • Komplementære ferdigheiter innan friluftsliv, idrett, musikk, handverk etc.
 • Førarkort klasse B.

Frist: 8. juni 

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen