Frist: Snarest

Ecura kan tilsette vernepleier eller sykepleier til Hafslotun

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Ecura Bo og Habilitering, Region Vest opplever vekst og ynskjer å auke tal vernepleiarar, og sykepleiarar

Vi søker deg som har den utdanninga vi etterspør. I tillegg er du:

 • Fagleg engasjert
 • Har ønske om eigenutvikling og karrieremuligheter
 • Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevner
 • Gode evner til å integrere praktiske gjeremål i miljøterapeutisk samanheng
 • Ansvarsbevisst, strukturert og utviklande
 • Klarar å stå i tidvis krevjande situasjonar og har et ynskje om å yte forskjell for tenestemottakarar, deira pårørande og dine kollegaer
 • Kreativitet til å bidra i utforminga av det daglege tenestetilbodet
 • Personleg eigenheit vert vektlagt tungt
 • Menn vert oppfordra til å søke

Kvalifikasjonane dine:

 • Vernepleier eller sjukepleiar
 • Vidareutdanning innan psykisk helsevern, miljøterapi eller liknande er ein sterk fordel, men ikkje eit krav
 • Leiarerfaring er klart fortrinn
 • Kunnskap og kompetanse og/eller erfaring med relevant regelverk; HOL kap9 og liknande
 • Komplementære ferdigheiter innan aktivisering som musik, håndverk, trening mm. kan vektleggjast
 • Førarkort klasse B.

Me tilbyr:

 • Medlevarturnus eller dagtid
 • Faste 100% stillingar, oppstart etter avtale
 • Eit breitt tverrfagleg kompetansemiljø, som er utprega løysingsorientert og handlekraftig
 • Godt arbeidsmiljø med fagleg dyktige og engasjerte kollegaar i eit selskap i utvikling, vekst og endring
 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram
 • Gode mogelegheiter for personleg utvikling og forfremming for engasjerte og dyktige fagpersonar
 • Lønn etter avtale

Me krev godkjend politiattest i henhold til gjeldande lovverk.

Våre kollegaar må dela Ecura sine verdigrunnlag og må ha eit sterkt ynskje om å utgjera ein skilnad for tenestemottakarar, pårørande, kollegaar og arbeidsgjevar.

 

Har du spørsmål til stillingane, kontakt

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen